ជួយស៊ែរបងប្អូន! ដើម្បីស្វែងរកសប្បុរសជនជួយដល់ប្អូន អាណិតប្អូនប្រុសនេះណាស់… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមានគណនីហ៊្វេសបុកបងប្រុសម្នាក់បានសរសេររៀបរាប់អោយដឹងថា ពិត​ជា​កំសត់​ពេក​ហេីយ​ប្អូនប្រុស​អេីយ​តាម​រយះហ្វេសប៊ុគលោកគ្រូ​របស់​គាត់​បាន​រៀប​រាប់​ថា​ខ្ញុំបាទនាយកសាលាបឋសិក្សាទុន ភូមិទុន ឃុំតាវែងក្រោម ស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី សុំជំនួយពីបងប្អូន សប្បុរសជនជួយជាសំភារ ក្តីជាថវិកាក្តីដល់អតីតសិស្សថ្នាក់ទី៤ ឈ្មោះ ធួ ក្រញូង ដែលជាសិស្សកំ ព្រា ឪពុក ម្តាយ ម្តាយស្លា ប់នៅឆ្នាំ២០១៤ ឪពុកយកប្រពន្ធថ្មីរស់នៅភូមិឆ្ងាយ បងស្រីទាំងបីនាក់យកប្តីអស់ សព្វថ្ងៃរស់នៅម្នាក់ឯង។ ថ្ងៃខ្លះហូបបាយផ្ទះបងប្អូន ខ្លះនៅផ្ទះដែលសុីស្នួលគេ រៀនក៏មិនសូវជាប់លាប់ដោយសារខ្វះសំភារៈសិក្សា និងកន្លែងស្នាក់នៅ។ ខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលជួយតាមរយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ 0717673411 សូមអរគុណ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យោងទៅតាមការនិយាយរបស់បងប្រុសម្ចាស់គណនីប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាគឺពិតជាអាណិ តប្អូនប្រុស ធួ ក្រញូង ម្នាក់នេះណាស់សូម្បីតែទីជំរករស់នៅគឺយ៉ាងលំបា កលំបិ ន។ បើសិនជាបងប្អូនមានចិត្តចង់ជួយឬបរិច្ចាគជាសំភារៈ និងថវិការដល់់ប្អូនប្រុសសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទបងប្រុសដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ឬក៏តាមរយៈហ៊្វេសបុករបស់គាត់ផ្ទាល់ឈ្មោះ Chan Tola។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អបអរ ! ព្រឹកថ្ងៃនេះ នៅសល់អ្នកជំងឺកូវី ដ១៩ តែ ២១ នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ ដែលសម្រាកព្យាបាលនៅ..

រហូតមកដល់ពេលនេះជំ ងឺកូវី ដ ១៩ នៅកម្ពុជាពិសេសអ្នកជំ ងឺពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកាបានជាសះស្បើយមានចំនួនច្រើនផងដែរដូចបានឃើញកន្លងមក។ដោយឡែកងាកមកមើលក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីក រណីអ្នកជំងឺកូវី ដ១៩ នៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០បានឲ្យដឹងថាអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៧ នាក់ក្នុនោះអ្នកពា ក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិ ការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកាមានចំនួន១៥ នាក់ និង អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមានចំនួន ២ នាក់។ហើយអ្នកជំ ងឺដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ មានចំនួនសល់តែ ២១ នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនេះមានស្រីចំនួន១០ នាក់និងប្រុសចំនួន១១ នាក់ដោយដាក់ឱ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន៣ខុសៗគ្នារួមមាន៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតទុកអ្នកជំ ងឺព្យាបាលសរុប១៥ នាក់មានស្រី៨នាក់ ប្រុស ៧ នាក់ – មណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែទុកអ្នកជំងឺព្យាបាលសរុប៣ នាក់ មានស្រី១នាក់ប្រុស ២ នាក់ – មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំ ងឺរ បេ ង និង ហង់សិនមានអ្នកជំ ងឺកូវី ដ១៩សរុបចំនួន៣នាក់មានស្រី១នាក់និងប្រុស ២នាក់ ។

នោះ ! ក្រោយ​បុរសអនាថាល្បីសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ ស្រាប់តែ យុវជនម្នាក់ចេញវីដេអូ រិះគន់កប់ៗមាត់បែបនេះថា

ប្រិយមឹត្តបានស្គាលមកហើយ បុរសម្នាក់ដែល​ត្រូវបានគេបង្ហើបថាជនអនាថាប្រឹងដើរដោយជើងពីទីកំណើតសំដៅទៅទឹកដីខេត្តសៀមរាប ដើម្បីបានឃើញក្បាច់ចម្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃតួប្រាសាទអង្គរវត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងដំណើរដ៏សែនឆ្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រ បុរសរូបនេះបានធ្វើឱ្យមហាជននឹកស្មានមិនដល់ និងស្ញើចសរសើរ គឺនៅពេលដែលបាននិយាយនូវទស្សនៈប៉ុន្មានឃ្លាដ៏ភ្ញាក់ផ្អើល។ ក្រោយកើតសរសើរក៏ផ្ទុះឡើងនូវយុវជនម្នាក់បានចេញវីដេអូរៀបរាប់ក្នុងន័យឌឺដងនិយាយបោះសម្ដីយ៉ាងឡូយអស្ចារ្យថា៖ «អ្នកចេះដឹងហេ បើសិនអ្នកចេះដឹងចឹងមែន រូបរាងចឹងមែន ដើរចឹងមែន គ្មានគោលដៅចឹងមែន ដើរទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងចឹងមែន អ្នកចេះដឹងចឹង អូហ៍សម័យហ្នឹងអ្នកចេះដឹងបណ្ឌិតចឹងមែន អ្នកគាំទ្រហ្នឹងចេះតែគាំទ្រទៅណា!»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំពោះសម្ដីសំដៅហាក់មិនឲ្យតម្លៃ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះបុរសដែលត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានសតិមិនប្រក្រតីនេះ ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហាក់មិនបង្អង់នូវការរិះគន់ឡើយ ជាក់ស្ដែងទំព័រហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ អ្នកប្រយុទ្ធជាយដែន បានចែករំលែកវីដេអូនេះដោយផ្ញើពាក្យមួយឃ្លាជូនថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«មុននឹងនិយាយសូមឱ្យប្អូនយល់ឱ្យបានច្បាស់ពីពាក្យថា ចេះដឹង… មនុស្សដូចគាត់គឺគេចាត់ថាជាអ្នកចេះដឹងហើយ… ប្អូនត្រូវចាំទុកក្នុងខួរក្បាលផងទៅថា៖ ចំណេះដឹងវាមិនរត់រកតែអ្នកមានខោអាវល្អៗទេ ហើយជនអនាថាក៏ចំណេះដឹងមិនរើសអើងគាត់ដែរ… មនុស្សដូចប្អូនទើបគ្មានចំណេះដឹងពិត…យល់នៅលោកប្អូន…» ៕

មិចចឹង ! សុខៗ ស្រីស្អាត Ah Gi Leaders ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់ចង់ជះលុយ១លានដុល្លារ ព្រោះតែ

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ តារាលក់ឡេវ័យក្មេង សាច់សខ្ចីដូចបណ្តូលចេក Ah Gi Leaders ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន AH GI LEADERS & TENG DANA។ ដោយស្រីស្អាតរូបនេះបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមថា៖ “​បើអាចយកលុយ១លានដុល្លារទៅទិញ សុខភាព ខ្ញុំពីមុនមកវិញបាន ខ្ញុំនឹងទិញព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឈឺទេ ជីវិតរស់នៅដោយសារពេទ្យ គឺចប់ហើយ”។ ឃើញដូចនេះ មានកូនក្រុមរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះជាច្រើនបានចូលមកជូនពរអោយគាត់ឆាប់ជា៕

ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវរលក់សមុទ្រគួ.ចយកទៅខណះកំពុងរតលេងតាមឆ្នេរ តែសំណាងល្អត្រូវទាហ៊ានថៃជួយសង្រោះទាន់ពេល…

កុមារាខ្មែរម្នាក់វិះនិងត្រូវបាត់បង់ជី.វិ.ត ខណៈរត់លេងលើឆ្នេរសុខៗស្រាប់តែត្រូវរលកគួចទៅកណ្តាលសមុទ្រតែត្រូវទាហានថៃជួយទាន់ពេល។ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម្សិលមិញ ស្ថិតក្នុងស្រុកខ្លងយ៉ៃ ខេត្តត្រាតប្រទេសថៃ។លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោគង់ មនោ ស្នងការនគបាលខេត្តកោះកុងបានឱ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកុមារារងគ្រោះ បានរត់លេងលើឆ្នេរខាងលើខណៈកំពុងលេងសុខៗស្រាប់តែត្រូវរលកគួចទៅកណ្តាលសមុទ្រតែម្តង។ ភ្លាមៗកម្លាំងទាហានជើងទឹករបស់ថៃលេខ១៨២ដែលនៅក្បែរនោះបានឃើញហេតុការណ៍បានហែលទៅជួយស្រង់និងសង្រ្គោះបានទាន់ពេលវេលា។ ទាក់ទងករណីនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ គង់ មនោបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចថៃ ដែលបានការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងថៃនៅតែបន្តសាមគ្គីទំនាក់ទំនងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាប់ជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនិងពលរដ្ឋទាំងសង្ខាងពិសេសការផ្តល់ព័ត៌មានពីបញ្ហាកូវិត1

លើកមុនទិញ Rolls-Royce ជាង១លាន តែលើកនេះប្អូនស្រី ថៅកែហង្សមាស ទិញរថយន្តទំនើប១គ្រឿងស្អាតកប់ហ្មង…

ទៅថ្មីៗនេះ នាថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ មហាជនជាច្រើន ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ក្រោយឃើញ អ្នកស្រី អ៊ឹង សុខគីម ដែលត្រូវប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ថៅកែផលិត​កម្ម​រស្មី​ហង្សមាស លោកឧកញ៉ា អ៊ឹង ឆៃងួន ហើយក៏ត្រូវជាបងថ្លៃ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ផងដែរនោះ បានក្លាយជាម្ចាស់ រថយន្តម៉ាក Rolls-Royce Black Badge Cullinan ពណ៌ខ្មៅ ១ តម្លៃជាង១លានដុល្លារ។ កន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ទៀត គ្រប់គ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ម្តងទៀត ក្រោយឃើញ អ្នកស្រី អ៊ឹង សុខគីម និងស្វាមី បានទិញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងទៀត ដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះ បើយោងតាមរយៈហ្វេសប៊ុក Maserati Cambodia បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា “សូមថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម KB Online Shop ដែលបានក្លាយទៅជាអតិថិជនដំបូងគេរបស់ Maserati កម្ពុជា”។ ដើម្បីជ្រាប […]

how Download FL Studio Mobile New version Paid Apk for Android

you can know about FL Studio Mobile Mod is a Music & Audio for app android.this version has been installed on 100,000 + devices now you can download FL Studio Mobile APK with OBB from xDroidApps with direct link     How to install FL Studio Mobile OBB 1.Install downloaded APK file 2.Extract and copy […]

Trump Spreads Coronavirus Misinformation As U.S. Death Toll Tops 46,000

Flanked by doctors and scientists, the president held another marathon coronavirus briefing repeatedly saying things that aren’t true while claiming Americans are ‘excited’ to reopen the state because the pandemic continues to kill thousands of individuals a day.! please look videos below

Mr James T. Goodrich Neurology and skull specialist died because of disease Covid-19

Neuroscientist Dr. James T. Goodrich, who has built a world-wide reputation for successful laparoscopy with consecutive heads through one of the most complex and rare medical skills. That was passed away on Monday as the disease spread COVID-19. According to the release of “The.Washington.Post” quoted on Monday morning, April 6, 2020.